Välkommen till JT-Målerikonsult

JT-Målerikonsult är medlem i
Sveriges Målerikonsulters Förening - SMKF
Gå in på föreningens hemsida för att läsa mer.

Affärsidé

Min affärsidé är: Att med ”skräddarsydda” metoder vara mina kunder behjälpliga med att utveckla sin verksamhet mot större lönsamhet genom helhetssyn och långsiktighet. Erbjuda ändamålsenliga tjänster. Genom lysning av företag, lyfta fram konkurrensfördelar med ”människan” i centrum där de goda resurserna tillvaratas.

Krav på en målerikonsult

Fristående konsultverksamhet
En SMKF-konsult ska arbeta fristående och inte ha någon anknytning, varken till färgindustritillverkning eller målerientreprenadbranschen.

Kunskap
En SMKF-konsult ska ha både utbildning och praktisk erfarenhet av måleriyrket samt dokumenterad kunskap inom sitt konsultområde.

Marknadskontakter för utveckling och förnyelse
SMKF-konsulter ska utbilda sig fortlöpande, bland annat vid tre, alternativt fyra tillfällen årligen i SMKF:s regi.

Erfarenhet
En SMKF-konsult ska ha arbetat minst fem år som målerikonsult eller med jämförbar närstående verksamhet.

Kvalitet
En SMKF-konsult ska utföra sina uppdrag opartiskt, etiskt korrekt samt hålla hög kvalitet.