Tjänster

Vi erbjuder ”skräddarsydda” lösningar för var kund då vi anser att varje kund är unik. Här nedan följer exempel på vad vi som MÅLERIKONSULT kan vara behjälpliga med.

 • Besiktningar
  1. Under löpande arbete
  2. Slutbesiktning
  3. Garantibesiktning
 • Målningsbeskrivningar
 • Inventering av målningsbehov
 • Underhållsplaner
 • Kostnadsbudgetar
 • Förfrågningsunderlag
 • Måleriupphandlingar
 • Utvärdering av anbud
 • Projektledning
 • Rådgivning
 • Färgsättning
 • Föreläsningar (ta kontakt för mer information)

Vidare så är vi även behjälpliga med konsulttjänster utöver enbart målerirelaterade frågeställningar.

 • Fönsterkonsult
 • Genomlysning av företag
  1. Lönsamhet
  2. Personal frågor
  3. ”trimning” av verksamhet
 • Team-building
 • Första hjälpen utbildningar
 • Äventyrs evenemang
  1. Jakt/fiske/skytte
  2. Överlevnad
  3. Säkerhet/Självskydd