Miljöpolicy

Vår negativa miljöpåverkan minimeras genom att:

  • Ge full information om hur våra råd kan påverka miljön.
  • Följa miljölagstiftningen.
  • Alltid använda det miljövänligaste alternativet som en röd tråd i hela vår verksamhet.
  • Ständig uppdatering av våra rutiner.