Kvalitetspolicy

Vi skall serva kunderna med behovsanpassade tjänster som infriar kundens förväntningar. Detta förverkligas genom att:

  • Bara åta oss uppdrag av sådan karaktär att min kompetens tillför kunden nytta.
  • Göra vårt absoluta bästa för att kunden skall bli nöjd.
  • Hålla absolut sekretess.
  • Sätta oss in i kundens situation.
  • Hålla oss uppdaterade och sträva efter att bli bättre.